Houkuttelupyynti

Houkuttelupyynti

Houkuttelupyynnillä tarkoitetaan metsästystilannetta, jossa kohde-eläin yritetään houkutella tulemaan metsästäjän luo erilaisten pillien ja houkutuslintujen eli kaaveiden avulla.

VARISPILLIT

VESILINNUSTUS

PEURA JA KAURISPILLIT